Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφια Σειραχ 46:6 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Εξαπέλυσε πόλεμο ενάντια σ’ έθνος εχθρικό και στον κατήφορο εξόντωσε τους αντιπάλους, ώστε τα έθνη να γνωρίσουν τη δύναμη των όπλων του και ότι πολεμούσε με του Κυρίου την έγκριση· και πραγματικά, αυτός τον Παντοδύναμο ακολουθούσε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφια Σειραχ 46

Θέα Σοφια Σειραχ 46:6 σε αυτό το πλαίσιο