Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Μακκαβαιων 6:5 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

»Εσύ, Δέσποτα, σύντριψες το Σενναχηρίμ, το σκληρό εκείνο βασιλιά των Ασσυρίων, που περηφανεύτηκε για τον αναρίθμητο στρατό του και με το δόρυ του είχε υποτάξει όλη τη γη. Αυτός αλαζονεύτηκε κι εναντίον της αγίας σου πόλεως, ξεστομίζοντας βαριά λόγια υπερηφάνειας και αυθάδειας, αλλά εσύ έκανες φανερή σε πολλά έθνη τη δύναμή σου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Μακκαβαιων 6

Θέα Γ΄ Μακκαβαιων 6:5 σε αυτό το πλαίσιο