Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 8:11 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Έτσι, η δική σου «γνώση» θα προκαλέσει το χαμό αυτού του αδύνατου, του αδερφού μας, για τον οποίον ο Χριστός έδωσε τη ζωή του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 8

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 8:11 σε αυτό το πλαίσιο