Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 4:19 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Είναι αναίσθητοι, ασελγούν αδιάντροπα, και εκτελούν χωρίς φραγμό βρώμικες πράξεις.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 4

Θέα Προσ Εφεσιουσ 4:19 σε αυτό το πλαίσιο