Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 14:20 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Όταν όμως τον περικύκλωσαν οι χριστιανοί, συνήλθε και μπήκε στην πόλη. Την άλλη μέρα ξεκίνησε μαζί με το Βαρνάβα για τη Δέρβη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 14

Θέα Πραξεισ Αποστολων 14:20 σε αυτό το πλαίσιο