Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 4:2 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Από τώρα, λοιπόν, και στο εξής πρέπει να ζείτε την υπόλοιπη ζωή σας όχι σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιθυμίες, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 4

Θέα Α΄ Πετρου 4:2 σε αυτό το πλαίσιο