Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 3:9 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ⸀ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο, εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 3

Θέα Προσ Τιτον 3:9 σε αυτό το πλαίσιο