Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Β΄ 1:13 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ’ ἐμοῦ ἤκουσας ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Β΄ 1

Θέα Προσ Τιμοθεον Β΄ 1:13 σε αυτό το πλαίσιο