Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 3:9 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Τί οὖν; προεχόμεθα; οὐ πάντως, προῃτιασάμεθα γὰρ Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας πάντας ὑφ’ ἁμαρτίαν εἶναι,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 3

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 3:9 σε αυτό το πλαίσιο