Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 9:23 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν ὅτι Ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ⸀ἐπερωτήσατε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 9

Θέα Κατα Ιωαννην 9:23 σε αυτό το πλαίσιο