Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Γ΄ 1:9 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Ἔγραψά ⸀τι τῇ ἐκκλησίᾳ· ἀλλ’ ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διοτρέφης οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Γ΄ 1

Θέα Ιωαννου Γ΄ 1:9 σε αυτό το πλαίσιο