Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Γ΄ 1:8 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ⸀ὑπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Γ΄ 1

Θέα Ιωαννου Γ΄ 1:8 σε αυτό το πλαίσιο