Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Γ΄ 1:13 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Πολλὰ εἶχον ⸂γράψαι σοι⸃, ἀλλ’ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι ⸀γράφειν·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Γ΄ 1

Θέα Ιωαννου Γ΄ 1:13 σε αυτό το πλαίσιο