Altes Testament

Neues Testament

D Rut 2:3 De Bibl auf Bairisch (BAI)

D Rut gieng eyn Ort hin und gsänglt hinter de Maader naachhin. Daa kaam s aau aynmaal auf n Acker von n Bos, dönn Verwandtn von n Elimelech, hin.

Lesen Sie das gesamte Kapitel D Rut 2

Blick D Rut 2:3 in Kontext