Gamle Testamente

Nye Testamente

Romerne 15:4 Danske Bibel 1871 (DA1871)

Thi hvadsomhelst tilforn er skrevet, det er skrevet os til Lærdom, paa det vi skulle have Haab ved taalmodighed og Skriftens Trøst.

Læs fyldestgørende kapitel Romerne 15

Se Romerne 15:4 i kontekst