Gamle Testamente

Nye Testamente

Matthæus 13:15 Danske Bibel 1871 (DA1871)

Thi dette Folks Hjerte er blevet forhærdet, og med Ørene høre de tungt, og deres Øine have de tillukt, paa det de ikke skulle komme til at see med Øinene og høre med ørene ogforstaae med Hjertet og omvende sig, at jeg maatte helbrede dem.

Læs fyldestgørende kapitel Matthæus 13

Se Matthæus 13:15 i kontekst