Gamle Testamente

Nye Testamente

Markus 1:45 Danske Bibel 1871 (DA1871)

Men der han kom ud, begyndte han at fortælle Meget derom og udsprede Rygtet om denne Sag, saa at han ikke mere kunde gaae aabenbare ind i en Stad; men han var udenfor paa øde Steder, og allevegne fra kom de til ham.

Læs fyldestgørende kapitel Markus 1

Se Markus 1:45 i kontekst