Gamle Testamente

Nye Testamente

Judas 1:4 Danske Bibel 1871 (DA1871)

Thi nogle Mennesker have indsneget sig, om hvilke det alt længe siden forud er skrevet, at de vilde falde under saadan Dom; Ugudelige, som misbruge vor Guds Naade til Uteerlighed og fornægte den eneste hersker, Gud, og vor Herre Jesus Christus.

Læs fyldestgørende kapitel Judas 1

Se Judas 1:4 i kontekst