Gamle Testamente

Nye Testamente

Judas 1:25 Danske Bibel 1871 (DA1871)

den alene vise Gud, vor Frelser, være Ære og Majestæt, Kraft og Magt, baade nu og i al Evighed! Amen.

Læs fyldestgørende kapitel Judas 1

Se Judas 1:25 i kontekst