Gamle Testamente

Nye Testamente

Judas 1:13 Danske Bibel 1871 (DA1871)

Havets vilde Bølger, som udskumme deres egen Skam; vildfarende Stjerner, for hvilke Mørke og Mulm til evig Tid er bevaret.

Læs fyldestgørende kapitel Judas 1

Se Judas 1:13 i kontekst