Gamle Testamente

Nye Testamente

Judas 1:12 Danske Bibel 1871 (DA1871)

Disse ere Skampletter ved Eders Kjærlighedsmaaltider, naar de uden Undseelse fraadse med Eder, idet de pleie sig selv; de vandløse Skyer, som omdrives af Veiret; visne Træer, ufrugtbare, to Gange døde, oprykte med Rod;

Læs fyldestgørende kapitel Judas 1

Se Judas 1:12 i kontekst