Gamle Testamente

Nye Testamente

Johannes 3:31 Danske Bibel 1871 (DA1871)

Den, som kommer ovenfra, er over Alle; den, som er af Jorden, er af Jorden og taler af Jorden; den, som kommer af Himmelen, er over Alle.

Læs fyldestgørende kapitel Johannes 3

Se Johannes 3:31 i kontekst