Gamle Testamente

Nye Testamente

Hebræerne 2:2 Danske Bibel 1871 (DA1871)

Thi blev det Ord, som var talet ved Engle, haandhævet, og fik hver Overtrædelse og Ulydighed sin tilbørlige Løn:

Læs fyldestgørende kapitel Hebræerne 2

Se Hebræerne 2:2 i kontekst