Gamle Testamente

Nye Testamente

1. Peter 2:5 Danske Bibel 1871 (DA1871)

og vorder selv som levende Stene opbyggede til at vorde et aandeligt Huus, til et helligtPræstedom, at frembære aandelige offere, velbehageligere for Gud ved Jesus Christus.

Læs fyldestgørende kapitel 1. Peter 2

Se 1. Peter 2:5 i kontekst