Gamle Testamente

Nye Testamente

Zefanias 1:18 Danske Bibel 1871 (DA1871)

Hverken deres Sølv eller deres Guld skal kunne redde dem paa Herrens Vredes Dag, men ved hans Nidkærheds Ild skal den hele Jord fortæres; thi han skal gøre Ende, ja, hastelig gøre Ende paa alle Jordens Beboere.

Læs fyldestgørende kapitel Zefanias 1

Se Zefanias 1:18 i kontekst