Gamle Testamente

Nye Testamente

Zefanias 1:14 Danske Bibel 1871 (DA1871)

Nær er Herrens Dag, den store, den er nær og haster saare; Lyden af Herrens Dag høres; der raaber den vældige bitterlig.

Læs fyldestgørende kapitel Zefanias 1

Se Zefanias 1:14 i kontekst