Gamle Testamente

Nye Testamente

Rut 2:3 Danske Bibel 1871 (DA1871)

Og hun gik og kom og sankede op paa Marken efter Høstfolkene; og det hændte ved en Hændelse for hende, at en Del af Marken hørte Boas til, som var af Elimeleks Slægt.

Læs fyldestgørende kapitel Rut 2

Se Rut 2:3 i kontekst