Gamle Testamente

Nye Testamente

Jonas 3:7 Danske Bibel 1871 (DA1871)

Og han lod udraabe og sige i Ninive: Paa Kongens og hans Stormænds Befaling, som følger: Hverken Menneske eller Dyr, hverken Øksne eller Faar maa smage noget, de maa ikke græsse og ikke drikke Vand.

Læs fyldestgørende kapitel Jonas 3

Se Jonas 3:7 i kontekst