Gamle Testamente

Nye Testamente

Jonas 3:10 Danske Bibel 1871 (DA1871)

Og Gud saa deres Gerninger, at de omvendte sig fra deres onde Vej; og Gud angrede det onde, som han havde talt om at ville gøre dem, og han gjorde det ikke.

Læs fyldestgørende kapitel Jonas 3

Se Jonas 3:10 i kontekst