Gamle Testamente

Nye Testamente

Dommer 17:2 Danske Bibel 1871 (DA1871)

Og han sagde til sin Moder: De tusinde og hundrede Sekel Sølv, som ere tagne fra dig, og om hvilke du har udtalt en Forbandelse og sagt det endog i mit Paahør, se, det Sølv er hos mig, jeg har taget det; da sagde hans Moder: Velsignet være du, min Søn, for Herren!

Læs fyldestgørende kapitel Dommer 17

Se Dommer 17:2 i kontekst