Gamle Testamente

Nye Testamente

Daniel 1:7 Danske Bibel 1871 (DA1871)

Og Overhofmesteren gav dem Navne: Daniel kaldte han Beltsazar og Hanania Sadrak og Misael Mesak og Asaria Abed-Nego.

Læs fyldestgørende kapitel Daniel 1

Se Daniel 1:7 i kontekst