Gamle Testamente

Nye Testamente

Daniel 1:10 Danske Bibel 1871 (DA1871)

Og Overhofmesteren sagde til Daniel: Jeg Frygter for min Herre, Kongen, som har bestemt eders Mad og eders Drikke; thi hvorfor skulde han se, at eders Ansigter saa slettere ud end Drengenes, som ere jævnaldrende med eder, og I bringe Skyld over mit Hoved hos Kongen!

Læs fyldestgørende kapitel Daniel 1

Se Daniel 1:10 i kontekst