Gamle Testamente

Nye Testamente

2. Kongebog 16:15 Danske Bibel 1871 (DA1871)

Og Kong Akas bød Præsten Uria og sagde: Gør Røgoffer paa det store Alter af Brændofferet om Morgenen og Madofferet om Aftenen og af Kongens Brændoffer og hans Madoffer og af alt Folkets Brændoffer i Landet og deres Madoffer og deres Drikofre, og alt Brændofferets Blod og alt Slagtofferets Blod skal du stænke derpaa; men Kobberalteret skal, være mig til at adspørge ved.

Læs fyldestgørende kapitel 2. Kongebog 16

Se 2. Kongebog 16:15 i kontekst