Gamle Testamente

Nye Testamente

Romerbrevet 5:18 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Altsaa, ligesom det ved eens Fald blev for alle Mennesker til Fordømmelse, saaledes ogsaa ved eens Retfærdighed for alle Mennesker til Retfærdiggørelse til Liv.

Læs fyldestgørende kapitel Romerbrevet 5

Se Romerbrevet 5:18 i kontekst