Gamle Testamente

Nye Testamente

Matthæus 25:37 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Da skulle de retfærdige svare ham og sige: Herre! naar saa vi dig hungrig og gave dig Mad, eller tørstig og gave dig at drikke?

Læs fyldestgørende kapitel Matthæus 25

Se Matthæus 25:37 i kontekst