Gamle Testamente

Nye Testamente

Matthæus 24:6 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Men I skulle faa at høre om Krige og Krigsrygter. Ser til, lader eder ikke forskrække; thi det maa ske; men Enden er ikke endda.

Læs fyldestgørende kapitel Matthæus 24

Se Matthæus 24:6 i kontekst