Gamle Testamente

Nye Testamente

Matthæus 2:16 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Da Herodes nu saa, at han var bleven skuffet af de vise, blev han saare vred og sendte Folk hen og lod alle Drengebørn ihjelslaa, som vare i Bethlehem og i hele dens Omegn, fra to Aar og derunder, efter den Tid, som han havde faaet Besked om af de vise.

Læs fyldestgørende kapitel Matthæus 2

Se Matthæus 2:16 i kontekst