Gamle Testamente

Nye Testamente

Matthæus 2:11 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Og de gik ind i Huset og saa Barnet med dets Moder Maria og faldt ned og tilbade det og oplode deres Gemmer og ofrede det Gaver, Guld og Røgelse og Myrra.

Læs fyldestgørende kapitel Matthæus 2

Se Matthæus 2:11 i kontekst