Gamle Testamente

Nye Testamente

Matthæus 13:16 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Men salige ere eders Øjne, fordi de se, og eders Øren, fordi de høre.

Læs fyldestgørende kapitel Matthæus 13

Se Matthæus 13:16 i kontekst