Gamle Testamente

Nye Testamente

Matthæus 1:21 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Og hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk fra deres Synder.«

Læs fyldestgørende kapitel Matthæus 1

Se Matthæus 1:21 i kontekst