Gamle Testamente

Nye Testamente

Kolossenserbrevet 4:11 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

og Jesus, som kaldes Justus, hvilke af de omskaarne ere de eneste Medarbejdere for Guds Rige, som ere blevne mig en Trøst.

Læs fyldestgørende kapitel Kolossenserbrevet 4

Se Kolossenserbrevet 4:11 i kontekst