Gamle Testamente

Nye Testamente

Judasbrevet 1:7 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

ligesom Sodoma og Gomorra og de omliggende Stæder, der paa samme Maade som disse vare henfaldne til Utugt og gik efter fremmed Kød, ere satte til et Eksempel, idet de bære en evig Ilds Straf.

Læs fyldestgørende kapitel Judasbrevet 1

Se Judasbrevet 1:7 i kontekst