Gamle Testamente

Nye Testamente

Judasbrevet 1:3 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

I elskede! da det laa mig alvorligt paa Sinde at skrive til eder om vor fælles Frelse, fandt jeg det nødvendigt at skrive til eder med Formaning om at stride for den Tro, som een Gang er bleven overgiven de hellige.

Læs fyldestgørende kapitel Judasbrevet 1

Se Judasbrevet 1:3 i kontekst