Gamle Testamente

Nye Testamente

Judasbrevet 1:15 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

for at holde Dom over alle og straffe alle de ugudelige for alle deres Ugudeligheds Gerninger, som de have bedrevet, og for alle de formastelige Ord, som de have talt imod ham, de ugudelige Syndere!«

Læs fyldestgørende kapitel Judasbrevet 1

Se Judasbrevet 1:15 i kontekst