Gamle Testamente

Nye Testamente

Johannes' Åbenbaring 5:2 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Og jeg saa en vældig Engel, som udraabte med høj Røst: Hvem er værdig til at aabne Bogen og bryde dens Segl?

Læs fyldestgørende kapitel Johannes' Åbenbaring 5

Se Johannes' Åbenbaring 5:2 i kontekst