Gamle Testamente

Nye Testamente

Johannes' Åbenbaring 17:8 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Dyret, som du saa, har været og er ikke, og det skal stige op af Afgrunden og gaa bort til Fortabelse; og de, som bo paa Jorden, skulle undre sig, de, hvis Navne ikke ere skrevne i Livets Bog fra Verdens Grundlæggelse, naar de se, at Dyret var og er ikke og skal komme.

Læs fyldestgørende kapitel Johannes' Åbenbaring 17

Se Johannes' Åbenbaring 17:8 i kontekst