Gamle Testamente

Nye Testamente

Jakobsbrevet 4:5 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Eller mene I, at Skriftens Ord ere tomme Ord? Med Nidkærhed længes han efter den Aand, han har givet Bolig i os, men han skænker desto større Naade.

Læs fyldestgørende kapitel Jakobsbrevet 4

Se Jakobsbrevet 4:5 i kontekst