Gamle Testamente

Nye Testamente

Hebræerbrevet 6:7 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Thi Jorden, som drikker den ofte derpaa faldende Regn og frembringer Vækster, tjenlige for dem, for hvis Skyld den ogsaa dyrkes, faar Velsignelse fra Gud;

Læs fyldestgørende kapitel Hebræerbrevet 6

Se Hebræerbrevet 6:7 i kontekst