Gamle Testamente

Nye Testamente

Galaterbrevet 4:6 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Men fordi I ere Sønner, har Gud udsendt i vore Hjerter sin Søns Aand, som raaber: Abba, Fader!

Læs fyldestgørende kapitel Galaterbrevet 4

Se Galaterbrevet 4:6 i kontekst