Gamle Testamente

Nye Testamente

Filipperbrevet 2:23 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Ham haaber jeg altsaa at sende straks, naar jeg ser Udgangen paa min Sag.

Læs fyldestgørende kapitel Filipperbrevet 2

Se Filipperbrevet 2:23 i kontekst